WETENSCHAP WAAR-en ONWAARHEDEN

*Wetenschap wordt beheerst door de grote Multinationals , die wetenschappers voor hun laten werken , en die onderzoeken laten doen die alleen hun ten goede komt.

Dus de zakenwereld en de politiek werken zo op één of ander manier de vooruitgang tegen , want technologisch en medisch zouden we nu zeker al vijftig jaar vooruit kunnen zijn.

Wetenschap niet voor de mensheid of de wereld  , want een groot deel van de wetenschappers laat zich omkopen door de zakenwereld en de politiek.Dus het onderzoek is meestal marketing , maar geen Wetenschap.

Vele uitvindingen en onderzoeken worden of in een lade voor later gebruik gestopt of gewoon in de prullebak.

Een eenvoudig voorbeeld : Want onder de wetenschappers heb je ook twee kampen , want vandaag heeft er een groep wetenschappers (zogenaamd) aangeduid dat koffie slecht is voor de gezondheid en een dag later een andere groep wetenschappers dat het zelfs goed is voor de gezondheid.

En zo zijn er honderden voorbeelden van tegenstrijdigheden in de wetenschap.

Een voorbeeld bij de farmaceutische industrie gaat het niet om wetenschap maar om de centen(business).De wetenschappers in deze industrie die zoeken naar innoverende geneesmiddelen zijn niet belangrijk , maar worden hoofdzakelijk geleid door zakenlui die alleen uit zijn op geld(hoe minder gezond de mensen zijn hoe rijker deze zakenlui worden).

Dat de wetenschap weliswaar streeft naar objectiviteit,maar daar in de praktijk zelden in slaagt. Iedere waarnemer heeft biases*, elke studie kent methodologische tekortkomingen en op termijn wordt vrijwel elke wetenschappelijke theorie vervangen.

 ———————————————————–

*Biases = Vertekening van de uitkomsten doordat een te hoge of te lage waarde wordt gemeten of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Het optreden van systematische fouten is het gevolg van een niet  valide waarnemingsmethode. 


 Wetenschappers moeten niet enkel nagaan of dingen mogelijk zijn, maar evengoed waarom ze zijn gebeurd en wat ze hebben teweeggebracht.

  • Wetenschap is zowel een lichaam van kennis als een proces. Op school lijkt wetenschap soms een verzameling geïsoleerde en statische feiten die in een tekstboek worden genoemd, maar dat is maar een klein deel van het verhaal. Net zo belangrijk is dat wetenschap ook een ontdekkingsproces is dat ons in staat stelt om geïsoleerde feiten te koppelen aan samenhangende en uitgebreide inzichten in de natuurlijke wereld .
  • Wetenschap is spannend. Wetenschap is een manier om te ontdekken wat er in het universum is en hoe die dingen vandaag werken, hoe ze in het verleden hebben gewerkt en hoe ze waarschijnlijk in de toekomst zullen werken. Wetenschappers worden gemotiveerd door de sensatie van het zien of uitzoeken van iets dat niemand eerder heeft.
  • Wetenschap is nuttig. De kennis die door de wetenschap wordt gegenereerd, is krachtig en betrouwbaar. Het kan worden gebruikt om nieuwe technologieën te ontwikkelen , ziekten te behandelen en vele andere soorten problemen aan te pakken.
  • De wetenschap is aan de gang. De wetenschap is voortdurend bezig met het verfijnen en uitbreiden van onze kennis van het universum en het leidt tot nieuwe vragen voor toekomstig onderzoek. De wetenschap zal nooit “af” zijn.
  • Wetenschap is een wereldwijde menselijke onderneming. Mensen over de hele wereld nemen deel aan het proces van de wetenschap.
Wetenschap is gebaseerd op onderzoek , dat vaak wordt uitgevoerd in academische en onderzoeksinstellingen en bij overheidsinstanties en bedrijven . De praktische impact van wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot de opkomst van wetenschapsbeleid dat de wetenschappelijke onderneming wil beïnvloeden door prioriteit te geven aan de ontwikkeling van commerciële producten , bewapening , gezondheidszorg en milieubescherming .