MILIEU - KLIMAAT

AAN HET KLIMAAT KAN DE MENS NIETS DOEN

Aan het Milieu daar kan de mens wel iets aan doen :

  • Mindere bevuilende Industrie
  • Minder Afval
  • Afval die praktisch volledig hergebruikt kan worden
  • Verpakkingen die volledig door de natuur worden afgebroken
  • CO2 Hergebruiken door gebruik van groene energie
  • Natuurvriendelijke batterijen ontwikkelen

Het klimaat wordt bepaald door 101 natuurlijke invloeden die niet van menselijk oorsprong zijn.

Het menselijk aandeel in de opwarming niet significant kan zijn,en dat het grootste deel van de opwarming aan natuurlijke oorzaken dient te worden toegeschreven.

De huidige opwarming houdt wellicht verband met een natuurlijke cyclus van ongeveer 1.500 jaar , die gemeten is in ijsboorkernen,oceaansedimenten,stalagmieten.

De metingen waarop deze visie is gebaseerd bestrijken een periode van bijna een miljoen jaar

Het is weeral altijd hetzelfde , de “klimaatmarsen” worden op de achtergrond gesteund door bepaalde groeperingen die  er profijt van kunnen halen (Greenpeace,Groene bewegingen ea.)

Ook sommige multinationals springen op de kar  om er voordeel uit te halen.Zoals bepaalde mensen die bekend zijn door het grote publiek (Nic Balthazar) , De sprekers over het  klimaat  zijn in het algemeen doctrine-achtig bezig, het lijken van tijd wel sekteleiders om hun waarheid als het echte te doen geloven.

De Wetenschappers zijn ook verdeeld over dit onderwerp , want de aarde zal waarschijnlijk opwarmen of afkoelen in de duizenden jaren die er misschien nog zullen komen en ondertusen kan de mensheid allang verdwenen zijn.

 We zitten aan één graad opwarming en men verondersteld , dat we aan een kantelpunt zitten met anderhalve graad.Nu moet men niet geloven dat de mens daar iets aan kan veranderen,de aarde heeft er al miljoenen jaren opzitten , met ijstijden , opwarmingen , en zo zal het misschien nog wel verder gaan met of zonder de mens.

Er is geen KLIMAATCRISIS maar een MILIEUCRISIS.

IN DE JAREN ’60 HET ARALMEER:

De waterspiegel van de Kaspische Zee stijgt, maar tegelijkertijd daalt de waterspiegel van het nabij gelegen Aralmeer, ooit het grootste zoetwatermeer ter wereld. Je bent geneigd te denken dat die veranderingen te wijten zijn aan de mens en zijn activiteiten. 

Toch is die verklaring niet helemaal juist. Inderdaad beïnvloedt de mens de waterbalans door water uit de rivieren de Syr Darja en de Amu Darja om de katoenvelden in Kazachstan te bevloeien. Dit water komt dus niet terecht in het Aralmeer, gelegen tussen Kazachstan en Oezbekistan.
Doordat er meer water verdampte in het meer, dan dat er water aangevoerd werd door de twee rivieren raakte het meer leeg. Het water werd door de verdamping van water steeds zouter. Het zout verdampt namelijk niet en het water wel. De hoeveelheid water wordt minder en daardoor wordt de concentratie zout per liter hoger. 

Door de verzilting is er weinig leven mogelijk in het gebied.De wetenschappers in de jaren ’60 voorspelde toen dat het klimaat langzaam zou veranderen in EUROPA nl. het Middellandszeeklimaat zou geleidelijk opschuiven naar het noorden toe.

Er is een groot aantal onafhankelijke observaties vanuit verschillende wetenschapsgebieden, zoals de meteorologie, glaciologie, oceanografie en biologie, waaruit blijkt dat de Aarde opwarmt.Menselijke oorzaak op 1000 jaar is verwaarloosbaar , ten opzichte van de natuurlijke oorzaken.

Zoals Vulkaanuitbarstingen boven als onder zee , minder zonnestraling door de vulkanische as en onder zee verschuivingen die de zeestromingen kunnen veranderen en daardoor ook het weer.

Veranderingen zullen ook ontstaan als de Middellandszee zal verdwijnen om dat het Afrikaans Continent opschuift naar het Europees.

OPLOSSINGEN ZIJN ER GENOEG OM HET OPWARMINGSPROCES IETS TE MILDEREN OF TE VERTRAGEN:

Alle woestijnen vruchtbaar maken om zo regenwouden en landbouw gebieden te creëren.Daardoor creëert men ook werkgelegenheid,maar dat kan het klimaat goed of slecht beinvloeden , is praktisch niet te voorspellen.

Als zoals men beweert de zeespiegel stijgt, kan men met natuurlijke energie (zonnepanelen en windmolens) het zeewater ontzilten (zout kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van batterijen) , het water laten vloeien naar de onvruchtbare streken .Als dit eenmaal gestart is op grote schaal , zal naar een aantal jaren de vruchtbare streken zich zelf in stand houden en uitbreiden op een natuurlijk wijze.Ook de drinkwatervoorziening kan weer op een natuurlijkewijze gebeuren in de ontstane bossen.Die bossen nemen terug weer CO2 op voor hun groei.

Is het denkbaar dat de een meerderheid van de klimaatwetenschappers zijn omgekocht door twijfelachtige belangengroepen.Valt het eveneens te bewijzen dat klimaatverandering zo ernstig is als de meeste klimaatwetenschappers denken.

Klimaat is geen Wetenschap er zou beter gesproken worden over Milieuwetenschap.Het Milieu kan men veranderen het klimaat niet.

Klimaatverandering is reëel, er zal altijd onzekerheid bestaan over het begrijpen van een systeem dat zo complex is als het klimaat in de wereld

Het is redelijk om aan te nemen dat veranderingen in de energieproductie van de zon het klimaat zouden veranderen, omdat de zon de fundamentele energiebron is die ons klimaatsysteem aandrijft.Studies tonen inderdaad aan dat variabiliteit van de zon een rol heeft gespeeld in de klimaatveranderingen in het verleden. 

Sinds 1998 is er echter geen opwarming geweest. Vanwege de hoge complexiteit van het klimaat zijn betrouwbare prognoses gewoon niet mogelijk. De natuur doet wat zij wil, en niet wat de modellen presenteren . 

Zelfs als CO2 zou worden verdubbeld, zou de temperatuur slechts 1 ° C stijgen. De rest van de veronderstelde opwarming van het IPCC  rapport 2019 is uitsluitend gebaseerd op speculatieve versterkingsmechanismen . Hoewel CO2 is gestegen, is er in 13 jaar geen opwarming geweest. De zeespiegelstijging is vertraagd. Bovendien is het de afgelopen 2 jaar met een halve centimeter gedaald. Het is belangrijk om te onthouden dat het gemiddelde zeeniveau een berekende magnitude is en geen gemeten waarde.

Er zijn een groot aantal factoren die het zeeniveau beïnvloeden, bijvoorbeeld

§  tektonische processen,

§  continentaal schakelen,

§  windstromen,

§  passaatwinden,

§  vulkanen.

Klimaatverandering is slechts een van de tien factoren.

Het is onmogelijk om het klimaat te beschermen , maar we kunnen het milieu en ons drinkwater wel beschermen. 

Door massaal zonnepanelen en windmolens te plaatsen kan ook de temperatuur ea.natuurlijke fenomenen optreden die schadelijk zijn.

vb. Zonnepanelen produceren ook warmte die vrijkomt in de natuur.

       Windmolens veroorzaken turbulenties , waar door luchtstromingen  veranderen.

DINOSAURUSSEN.

Hevige vulkaanuitbarstingen en zure regen luidden 232 miljoen jaar geleden de hoogtijdagen van de DINO’S aan.

Door een meteoriet verdwenen de Dinosaurussen,door onderzoek heeft men kunnen aantonen dat tijdens het Trias 232 miljoen jaar geleden de dominantie toenam .

Van 251 tot 200 miljoen jaar geleden was er een warm en droog klimaat met vochtigere perioden.Kort voor het ontstaan van de Dino werd de aarde getroffen door een reeks hevige  klimaatveranderingen.

Dat heeft men kunnen waarnemen aan de lagen afzettingen in de Dolomieten.

Tot aan de tijd van de Dino’s leefden er talrijke reptielen op het land .De grote klimaatveranderingen werden veroorzaakt door krachtige vulkanische aktiviteit in het huidige West-Canada.

Door deze uitbarstingen werd het klimaat vochtiger en opwarming van de aarde  en zure regen,waardoor vele dieren stierven.Maar de Dino’s overleefden de zure regen , terwijl de bestaande reptielen  vrijwel uitstierven.