Gruitrodeboswandeling te Gruitrode

Plaats :  Gruitrode                Naam wandeling : Gruitrodeboswandeling

Lengte wandeling : 13 km.

Duur wandeling : 3 uur 15 min. Gemiddelde snelheid: 4 km/h

Aard van de wegen : De wandeling loopt over verhardewegjes en boswegen

Moeilijkheidsgraad : rustige en gemakkelijke wandeling goed begaanbare wegen,bij regenweer modder.

Laatste maal verkend op/in : 2018

Vertrek:adres startplaats: Royerplein, 3670 Gruitrode 

Vertrek over het asfalt van de Royestraat en langs het Mariakapelletje 1 uit 1927 .Bij een kruising  stap je rechtdoor, mee met de rode, gele en blauwe wandelingen.Verder volgen met de GPS en Video.

 

GruitrodeboswandelingTussenafst.Totaleafst.
Neem de Lokale Weg en wandel naar het zuiden0 m0 m
Sla rechtsaf op Aardeweg1179 m1.2 km
Sla linksaf op Aardeweg522 m1.7 km
Sla linksaf op Grindweg139 m1.8 km
Sla rechtsaf op Aardeweg50 m1.9 km
Sla linksaf op Verhard Pad840 m2.7 km
Sla linksaf op Aardeweg159 m2.9 km
Sla rechtsaf op Aardeweg171 m3.1 km
Sla linksaf op Aardeweg562 m3.6 km
Sla rechtsaf op Aardeweg56 m3.7 km
Sla rechtsaf op Aardeweg106 m3.8 km
Sla linksaf op Aardeweg256 m4.0 km
Sla rechtsaf op Aardeweg197 m4.2 km
Sla rechtsaf op Aardeweg406 m4.6 km
Sla linksaf op Aardeweg19 m4.7 km
Sla linksaf op Aardeweg489 m5.2 km
Sla linksaf op Aardeweg136 m5.3 km
Sla linksaf op Aardeweg741 m6.0 km
Sla rechtsaf op Lokale Weg1800 m7.8 km
Houd rechts op Lokale Weg204 m8.0 km
Sla rechtsaf op Verhard Pad1639 m9.7 km
Sla rechtsaf op Aardeweg436 m10.1 km
Sla rechtsaf op Grindweg24 m10.1 km
Sla linksaf op Grindweg229 m10.4 km
Sla linksaf op Aardeweg302 m10.7 km
Sla linksaf op Grindweg1007 m11.7 km
Sla rechtsaf op Grindweg230 m11.9 km
Houd links aan op Lokale Weg922 m12.8 km
Sla linksaf op N771774 m13.6 km
Sla linksaf op Lokale Weg400 m14.0 km
Gruitrodeboswandeling31 m14.0 km

Oorspronkelijk vond men hier het Gruitroderbos, een boscomplex van 5.000 ha waarvan 2.575 ha op het huidige grondgebied van Gruitrode lag. Het werd als gemeenschappelijk bezit door de omliggende dorpen gebruikt, en in 1390 vond een afbakening plaats tussen de verschillende dorpen. Door overbeweiding ging het oorspronkelijke eikenbos over in heide, de Gruitroderheide. Vanaf 1853 werd dit gebied met naaldhout beplant en omstreeks 1875 was de herbebossing vrijwel voltooid. Hiervan is ook tegenwoordig nog 1.589 ha op Gruitroder grondgebied aanwezig.

Van bewoning in het gebied getuigen archeologische vondsten, zoals een ringwalheuvel uit de bronstijd, scherven uit de La Tène-periode, bewoningssporen uit de late ijzertijd, en een Romeins grafveld.

 

De commanderij van Gruitrode, een 16de-eeuwse waterburcht met muntslagerij, was een van de twaalf internationale commanderijen van de Duitse Orde van Alden Biezen. De commanderij werd opgetrokken in renaissancestijl en bezat ruime vertrekken, robuuste hoektorens en een omheining met een prachtige collonade. Toen het kasteel in 1801 door de Fransen werd verkocht, kwam het tot verval. Momenteel is het kasteel gedeeltelijk gerestaureerd.
De commanderij kan niet bezocht worden; momenteel is er een antiquair in de commanderij gevestigd. Het is de bedoeling de vervallen gebouwen te restaureren en uit te bouwen tot een toeristische trekpleister.


De laatgotische Sint-Gertrudiskerk werd omstreeks 1415 gebouwd met mergelsteen en arduinen zuilen, voor rekening van de ridders van de Duitse orde. Ze heeft drie beuken, transeptarmen met trapgevels, een koor met driezijdige absis en een ingangsportaal met trapgevel (nu doopkapel). Na een brand in 1909 werd het schip verlengd en de toren herbouwd.
Het meubilair is 17de-18de eeuw. De kerk is fraaie beelden rijk: een calvariegroep (ca. 1500) boven de kooringang, een Sint-Gertrudis en een Piëta uit de 16de eeuw. Verder vier luiken van een 16de-eeuws veelluik (taferelen uit het leven van Jezus).

GRUITRODEBOSWANDELING
GPX en GOOGLE EARTH file Downloaden
GPX en Google Earth file Downloaden